Disciplinas

CR Narón web       CR Narón web 2       CR Narón web1

No Club de Remo de Narón practicamos varias disciplinas deportivas dentro do conxunto do Remo: Banco fixo y Banco Móbil, ademáis de participar en campionatos de Remo Ergómetro ou Remo Indoor.

Na modalidade de Banco Móvil a embarcación esta provista dun asento sobre un carro  que se desplaza permitindo emplear as pernas para a propulsión. A diferencia da anterior, a modalidade de Banco Fixo caracterízase por ter unha bancada que non se move e a forza para propulsar a embarcación faise co corpo, brazos e pernas en menos medida.

¿por qué non miras estes videos da nosa canle de YouTube?